Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest KOESTER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-670, ul. Powstańców 127/14. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny  oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu transakcji kupna- sprzedaży, w ramach korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych, rozmów bezpośrednich, umów świadczenia usług, wynajmu i serwisu, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w celu obsługi oraz realizacji zleceń i zamówień – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy w skrócie nazywać „wykonaniem umowy oraz obsługą i realizacją zamówień”;
 2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:
 3. wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
 4. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
 5. sporządzania dokumentów najmu urządzeń iniekcyjnych

Z danych potrzebnych do realizacji w/w obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny):

lub

 1. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);
 2. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy).
 3. 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy i obsługi oraz realizacji zamówień oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy oraz obsługa i realizacja zamówień); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę, składają kolejne zamówienie – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
 4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Komu przekażemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.

Jakie dane posiadamy?

Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz obsługi i realizacji zleceń i zamówień to:

- Nazwa firmy, adres firmy, adres korespondencyjny, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres mailowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy poprosić o podanie Państwa innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie uprawnienia macie Państwo w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z nowymi przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Ponadto możecie w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie KOESTER POLSKA Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 127/14, 31-670 Kraków lub dzwoniąc do naszej firmy pod nr telefonu +48 12 411 49 94 a także w formie mailowej na adres info@koester.pl

 


 

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America