Uszczelnienie płyty fundamentowej za pomocą samoprzylepnej izolacji bitumicznej KSK

Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej, która jest sucha i nie występują na niej przecieki można wykonać z samoprzylepnej hydroizolacji na bazie bitumiczno-kauczukowej KÖSTER KSK. Izolację pionową pod ścianami wykonujemy z samoprzylepnego materiału KÖSTER Fixband 10 SY.

W miejscu styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z wodoszczelnej, szybkowiążcej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

 

Gruntowanie podłoża wykonujemy stosując preparat KÖSTER KSK Voranstrich BL.

Następnie wykonujemy hydroizolację poziomą płyty fundamentowej z samoprzylepnej folii KÖSTER KSK SY 15. Pasy izolacji samoprzylepnej należy przyklejać do podłoża z zakładem 10 cm w ten sposób, aby nie powstawały fałdy. Izolację wykonaną z KÖSTER KSK SY 15 należy chronić przed uszkodzeniem wykonując warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) i wylewkę ochronną. Izolację płyty fundamentowej należy wyprowadzić na ściany piwnic, do wysokości góry posadzki.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America