Uszczelnienie płyty fundamentowej za pomocą szlamów uszczelniających

Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej można wykonać z materiałów na bazie mineralnej. Dużą zaletą mineralnych materiałów hydroizolacyjnych jest ich bardzo dobra przyczepność do betonu. Trwałość mineralnych materiałów hydroizolacyjnych w idealnych warunkach równa jest trwałości samego budynku.

Izolację pionową pod ścianami wykonujemy ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 (mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex) lub z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, która posiada zdolność mostkowania rys w podłożu do 2 mm.

Płytę fundamentową należy zagruntować stosując KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże. W miejscu styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z wodoszczelnej, szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Izolację góry płyty fundamentowej wykonujemy ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 (mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex) lub z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik. Dla przyspieszenia tempa robót możliwe jest też zastosowanie szybkowiążącego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 "schnell". Jeżeli mamy do czynienia z przeciekiem wody przez płytę fundamentową należy stosować system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht lub szybkowiążące produkty natychmiast zatrzymujące przeciekającą wodę jak proszek Blitzpulver lub zaprawa Wasserstop. Jako warstwa ochronna izolacji znakomicie nadaje się np. KÖSTER SL Premium.

W przypadku zagrożenia zarysowania podłoża należy stosować materiały elastyczne, posiadające zdolność mostkowania rys jak zaprawa hydroizolacyjna KÖSTER NB Elastik szary lub KÖSTER NB Elastik biały.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America