Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych - iniekcja żelem akrylowym

1 Pakery iniekcyjne
KÖSTER 13 mm drill bit for SDS Plus Chuck
2 Uszczelnienie dylatacji
KÖSTER Injection Gel S4

Przy iniekcji szczelin dylatacyjnych (na schemacie pokazana jest dylatacja w garażu podziemnym nad podciągiem) z reguły wystarcza wywiercenie kilku otworów. Wiercenie należy wykonać w ten sposób, aby nie uszkodzić istniejących elementów uszczelniających (np. taśm). Jest to szczególnie istotne w przypadku wbudowanych w beton w obszarze dylatacji taśm uszczelniających.

Otwory pod pakery powinny się kończyć przy taśmie dylatacyjnej zatopionej w stropie, najlepiej w górnym odcinku dylatacji. W otworach należy osadzić pakery iniekcyjne KÖSTER Superpaker. Przy dylatacjach w stropach konieczne jest wykonanie wstępnego uszczelnienia dylatacji aby żel iniekcyjny nie wyciekał w czasie iniekcji. W prezentowanym przykładzie można to uzyskać przez wykonanie klina uszczelniającego z zaprawy KÖSTER KB FIX 5 na styku spodu stropu i podciągu. Inna możliwość to wykonanie iniekcji wstępnej przy użyciu szybkowiążącego żelu iniekcyjnego KÖSTER Injektion Gel S4.

Żel iniekcyjny KÖSTER Injektion Gel S4 jest produktem specjalnie dostosowanym do uszczelniania dylatacji gdyż dzięki polimerowemu dodatkowi (składnik B+) cechuje się wysoką przyczepnością żelu akrylowego do brzegów dylatacji. Ten materiał ma też znacznie zredukowaną tendencję do wysychania w kontakcie z powietrzem.

Dużą zaletą uszczelniania dylatacji w technice iniekcji żelem akrylowym jest to, że ta metoda jest mało inwazyjna, nie są konieczne prace rozbiórkowe i uszczelnienie można wykonać w krótkim czasie. Nie ma konieczności demontażu elementów wyposażenia czy odkopywania obiektu. W czasie wykonywania prac należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER oraz do ogólnych reguł sztuki budowlanej.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America