Iniekcja uszczelniająca dylatacji konstrukcyjnych

Przy iniekcji szczelin dylatacyjnych (na schemacie pokazana jest dylatacja w garażu podziemnym nad podciągiem) z reguły wystarcza wywiercić niewiele otworów. Wiercenie należy wykonać w ten sposób, aby nie uszkodzić istniejących elementów uszczelniających. Jest to szczególnie istotne w przypadku wbudowanych w beton w obszarze dylatacji taśm uszczelniających.

Otwory pod pakery powinny się kończyć przy taśmie dylatacyjnej zatopionej w stropie, najlepiej w górnym odcinku dylatacji. W otworach należy osadzić pakery iniekcyjne KÖSTER Superpaker. Przy dylatacjach w stropach konieczne jest wykonanie wstępnego uszczelnienia dylatacji aby żel iniekcyjny nie wyciekał w czasie iniekcji. W prezentowanym przykładzie można to uzyskać przez wykonanie klina uszczelniającego z zaprawy KÖSTER KB FIX 5 na styku spodu stropu i podciągu. Inna możliwość to wykonanie iniekcji wstępnej przy użyciu szybkowiążącego żelu iniekcyjnego KÖSTER Injektion Gel S4.

Żel iniekcyjny KÖSTER Injektion Gel J4 jest produktem specjalnie dostosowanym do uszczelniania dylatacji gdyż cechuje się wysoką przyczepnością żelu akrylowego do brzegów dylatacji. Ten materiał ma też zredukowaną tendencję do wysychania w kontakcie z powietrzem.

Dużą zaletą uszczelniania dylatacji w technice iniekcji żelem akrylowym jest to, że ta metoda jest mało inwazyjna, nie są konieczne prace rozbiórkowe i uszczelnienie można wykonać w krótkim czasie. Nie ma konieczności demontażu elementów wyposażenia czy odkopywania obiektu. W czasie wykonywania prac należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER oraz do ogólnych reguł sztuki budowlanej.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland France Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America