Iniekcja strukturalna murowanych ścian piwnic

1 Pompa iniekcyjna
KÖSTER Pompa 2K do żelu akrylowego
2 Uszczelnienie powierzchniowe ścian piwnic
KÖSTER Verdammmortel
3 Pakery iniekcyjne
KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
4 Warstwa hydroizolacji
KÖSTER Injection Gel G4
KÖSTER Injection Gel S4
5 Wypełnienie otworów po pakerach
KÖSTER KB-FIX 5

Iniekcja strukturalna ścian murowanych jest standardową metodą wtórnego wykonania izolacji pionowej ścian piwnic, które są niedostępne od zewnątrz i nie ma możliwości ich odkopania. Od wnętrza piwnic w ścianach wykonywane są odwierty o głębokości wynoszącej od 50% do 90% grubości ściany. Odwierty pod pakery są wykonywane poziomo w ścianach oraz pod kątem na styku ścian i fundamentów, obowiązuje zasada, że przynajmniej jedna spoina musi być przecięta przez linię odwiertu.  Otwory są wiercone w kwadracie, o boku dostosowanym do ściany plus jeden dodatkowy otwór na środku.

W otworach należy osadzić pakery iniekcyjne  KÖSTER Superpaker. W większości przypadków przed przystąpieniem do iniekcji konieczne jest wykonanie powierzchniowego uszczelnienia ściany np. przy użyciu szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Verdammmortel.  Zapobiega to niekontrolowanemu wypływowi żelu iniekcyjnego ze ściany, zmniejsza straty materiału oraz zwiększa skuteczność iniekcji.  Jeżeli iniekcja strukturalna wykonywana jest w ścianach z cegły licowej i nie jest możliwe wyszpachlowanie całej powierzchni ściany konieczne jest wykonanie uzupełnienia zaprawy w spoinach np. przy użyciu zaprawy KÖSTER Reparaturmortel NC. Nie powoduje to znacznej zmiany wyglądu ściany.

Iniekcja strukturalna wykonywana jest w kilku podejściach do tego samego pakera, aż do momentu pełnego wysycenia ściany żelem iniekcyjnym. Po wykonaniu iniekcji otwory po pakerach należy zamknąć zaprawą KÖSTER KB FIX 5. Ze względów dekoracyjnych oraz funkcjonalnych po zakończeniu prac iniekcyjnych zalecane jest także wykonanie na ścianach systemu tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz. W czasie wykonywania prac należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER oraz do ogólnych reguł sztuki budowlanej.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America