Zewnętrzna hydroizolacja piwnic za pomocą mas bitumicznych

 

Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej piwnic masami bitumicznymi modyfikowanymi dodatkiem tworzyw sztucznych należy do standardowych rozwiązań przy wykonywaniu hydroizolacji piwnic. Materiały bitumiczne posiadają konsystencję półpłynną, nakładane są przez szpachlowanie i umożliwiają wykonanie ciągłej hydroizolacji pozbawionej połączeń i spoin. Są przy tym łatwe w stosowaniu, wodoszczelne i pokrywają rysy.

 

Podłoże powinno być czyste i nośne. Mineralne podłoża gruntowane są preparatem KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże sole występujące w podłożu. Jeżeli mamy do czynienia ze starym, mocnym bitumicznym podłożem należy wykonać gruntowanie preparatem KÖSTER Bitumenvoranstrich.

 

Przejścia rur instalacyjnych przez ściany piwnic należy uszczelnić za pomocą masy bitumicznej lub stosując specjalne makiety uszczelniające.

 

Na połączeniu ściany piwnicy z fundamentem dla zabezpieczenia przed wodą penetrującą od podłoża należy nałożyć warstwę szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1. Następnie dla zredukowania naprężeń w hydroizolacji na styku ściany z fundamentem wykonywana jest faseta (wyoblenie) z szybkowiążącej, wodoszczelnej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

 

Właściwą warstwę hydroizolacyjną ścian piwnicy, którą stanowi masa bitumiczna KÖSTER Deuxan 2K nakładamy w dwóch krokach roboczych w technice szpachlowania. Do natrysku mechanicznego zalecane jest stosowanie masy bitumicznej KÖSTER Deuxan Professional. Do nakładania ręcznego znakomicie nadają się hydroizolacyjne masy bitumiczne KÖSTER Bikuthan 1K oraz KÖSTER Bikuthan 2K także stosowane do wykonywania hydroizolacji piwnic. Jeżeli wykonywana jest ciężka izolacja piwnic (woda spiętrzona lub wysoki poziom wody gruntowej) należy zatopić siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe w masie bitumicznej. Ułatwia to kontrolę grubości nakładanej warstwy oraz redukuje naprężenia od przemieszczeń podłoża.

 

Po wyschnięciu izolacji ścian piwnic należy wykonać warstwę ochronną. Mogą ją stanowić płyty styrodurowe klejone do podłoża za pomocą masy bitumicznej Deuxan 2K lub trójwarstwowa folia ochronno-drenażowa KÖSTER SD. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America