Zabezpieczenie antykorozyjne stali

1 Zabezpieczenie antykorozyjne stali
KÖSTER Korrosionsschutz
KÖSTER VE
2 Zabezpieczenie antykorozyjne elastyczne
KÖSTER CT 228 Flex

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zazwyczaj wykonywane jest za pomocą powłoki KÖSTER Korrosionsschutz nakłądanej w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pędzla. Podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich." (do stopnia czystości Sa2½, RY5 > 50 μm).

Jeśli wymagane jest elastyczne zabezpieczenie, mostkujące rysy, należy na powłokę KÖSTER Korrosionsschutz nanieść dwie warstwy połwoki KÖSTER PS Flex.

W przypadku bardzo dużego obciążenia chemicznego (np. powyżej kwasowego punktu rosy) powłoka powinna byc wykonana z dwóch warstw KÖSTER VE. Dodatkowo KÖSTER VE nadaje się do zamknięcia porów, jam i nierówności w podłożu przed nakładaniem KÖSTER Korrosionsschutz.

Należy stosować się do wytycznych podanych w kartach technicznych produktów.

Ze względu na to, że zabezpieczenie antykorozyjne stali wymaga doświadczenia powinno być dobierane indywidualnie, prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America