Zabezpieczenie antykorozyjne stali

1 Zabezpieczenie antykorozyjne stali
KÖSTER Korrosionsschutz
2 Zabezpieczenie antykorozyjne elastyczne
KÖSTER CT 228 Flex

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zazwyczaj wykonywane jest za pomocą powłoki KÖSTER Korrosionsschutz nakłądanej w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pędzla. Podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich." (do stopnia czystości Sa2½, RY5 > 50 μm).

Jeśli wymagane jest elastyczne zabezpieczenie, mostkujące rysy, należy na powłokę KÖSTER Korrosionsschutz nanieść dwie warstwy połwoki KÖSTER CT 228 Flex.

Należy stosować się do wytycznych podanych w kartach technicznych produktów.

Ze względu na to, że zabezpieczenie antykorozyjne stali wymaga doświadczenia powinno być dobierane indywidualnie, prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America