Hydroizolacja głowic pali fundamentowych

1 Reprofilacja podłoża
KÖSTER Sperrmortel
2 Hydroizolacja głowic pali fundamentowych
KÖSTER NB 1
3 Hydroizolacja płyty fundamentowej
KÖSTER Deuxan 2K
4 Wzmocnienie izolacji: zatopienie siatki z włókna szklanego
KÖSTER Armierungsgewebe
5 Warstwa poślizgowa


W budynkach gdzie fundamenty posadowione są na palach często dochodzi do zawilgocenia piwnic i fundamentów. Woda penetruje przez przerwy robocze lub wzdłuż prętów zbrojeniowych. Hydroizolacja głowic pali fundamentowych powinna być wykonana ze szczególną starannością. Materiały do hydroizolacji głowic pali fundamentowych powinny posiadać dużą wytrzymałość na ściskanie, wysoką przyczepność do podłoża oraz muszą zapewnić dobre połączenie z izolacją płyty fundamentowej.

Najpierw należy oczyścić głowicę pala fundamentowego, usunąć luźne części. Następnie wyrównujemy głowicę pala szybkowiążącą zaprawą KÖSTER Sperrmortel i z tego samego materiału wykonujemy fasetę (wyoblenie) na styku pala z betonem podkładowym. Hydroizolacja głowicy pala fundamentowego wykonywana jest następnie ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 nakładanego w dwóch warstwach.

Hydroizolacja pod płytą fundamentową wykonywana jest z masy bitumicznej KÖSTER Deuxan 2 K, w pierwszej warstwie masy bitumicznej należy zatopić siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe. Przed betonowaniem płyty fundamentowej należy wykonać warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) oraz warstwę betonu ochronnego o grubości 5 cm dla ochrony izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America