Hydroizolacja balkonów i tarasów za pomocą samoprzylepnych membran bitumicznych KÖSTER KSK

1 Gruntowanie
KÖSTER Bitumen Voranstrich
KÖSTER KBE Flussigfolie
2 Wykonanie faset wyoblających
KÖSTER Sperrmortel Fix
3 Hydroizolacja balkonu
KÖSTER KSK SY 15

Izolacje samoprzylepne KÖSTER KSK znakomicie nadają się do szybkiego i skutecznego wykonania hydroizolacji płyty balkonu lub tarasu pod wylewką dociskową.

 

Czystą, nośną płytę balkonu lub tarasu należy zagruntować za pomocą bitumicznej folii w płynie KÖSTER KBE dzięki czemu osiągniemy bardzo dobrą przyczepność między betonem a hydroizolacją. Przy temperaturach poniżej +5°C należy stosować do gruntowania KÖSTER KSK Voranstrich SP.

Wyoblenie na styku ściany z balkonem lub tarasem należy wykonać z samoprzylepnego profilu trójkątnego KÖSTER KSK Dreiecksband lub z szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej KÖSTER Sperrmörtel Fix (tym wypadku wyoblenie należy wykonać przed zagruntowaniem powierzchni betonu).

 

Najczęściej hydroizolację pod wylewką dociskową wykonuje się z izolacji samoprzylepnej KÖSTER KSK SY 15. W przypadku niskich temperatur należy stosować wariant „zimowy” izolacji samoprzylepnej czyli KÖSTER KSK AW 15. Pasy izolacji klejone są do zagruntowanej powierzchni z zakładem 10 cm.

Na powierzchniach pionowych np. na ścianie izolację samoprzylepną należy mocować mechanicznie. Wszystkie połączenia i zakończenia izolacji należy zaszpachlować bitumiczną masą KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel. W wypadku gdy ściana ma być otynkowana po wykonaniu hydroizolacji należy zakończenie izolacji zakleić za pomocą taśmy KÖSTER Fixband Vlies, na którą można nakładać tynk.

Warstwa hydroizolacji musi być chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. W tym celu należy ułożyć warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) i wykonać betonową wylewkę dociskową.

Po wyschnięciu wylewki betonowej należy wykonać hydroizolację zespoloną (podpłytkową) z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, która jest wodoszczelna, posiada zdolność mostkowania rys do 2 mm oraz stanowi bardzo dobre, przyczepne podłoże pod okładziny ceramiczne.

 

 

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America