Mineralny System Ochrony Betonu KOSTER NB 1 Plus do ochrony betonowych zbiorników na wodę i ścieki

1 Gruntowanie podłoża
KÖSTER Polysil TG 500
2 Ochrona betonu - pierwsza warstwa powłoki ochronnej
KÖSTER NB 1
KÖSTER SB Haftemulsion Koncentrat
3 Ochrona betonu - druga warstwa powłoki ochronnej
KÖSTER NB 1
KÖSTER SB Haftemulsion Koncentrat
4 Utwardzanie powłoki ochronnej
KÖSTER Polysil TG 500

 

Oczyszczalnie ścieków są obiektami, gdzie beton poddany jest silnemu oddziaływaniu agresywnych substancji chemicznych zawartych w ściekach. Beton zbiorników w oczyszczalniach ścieków powinien posiadać powłoki zabezpieczające go przed agresywnym środowiskiem.

 

Skutecznym sposobem ochrony betonu w zbiornikach na oczyszczalni scieków przed szkodliwymi oddziaływaniami substancji chemicznych jest zastosowanie Mineralnego Systemu Ochrony Betonu KÖSTER NB 1 Plus.

 

System ochrony betonu KÖSTER NB 1 Plus składa się ze składników mineralnych, dlatego pomimo swojej wodoszczelności jest paroprzepuszczalny, co jest bardzo ważne przy dużych różnicach temperatur w zabezpieczanych konstrukcjach (brak ciśnienia pary wodnej odrywającego powłokę od podłoża). KÖSTER NB 1 Plus nie ogranicza swojego działania tylko do powierzchni betonu, ale posiada zdolność penetracji i krystalizacji w betonowym podłożu. Dzięki temu wgłębnemu działaniu ochrona betonu zbiorników pozostaje zachowana również w przypadku niewielkich powierzchniowych uszkodzeń.

 

Powłoka chemoodporna wykonana w systemie KÖSTER NB 1 Plus posiada bardzo wysoką przyczepność do podłoży mineralnych, może być nakładana na mokre podłoża i zapewnia odporność chemiczną w szerokim zakresie pH od 4 do 14.

 

Podłoże powinno być na nośne, wolne od substancji obniżających przyczepność, powinno mieć otwarte pory (zalecane jest hydropiaskowanie). Gruntowanie podłoża wykonywane jest preparatem KÖSTER Polysil TG 500, następnie nakładane są dwie warstwy szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 modyfikowanego dodatkiem emulsji SB Haftemulsion do wody zarobowej. Na koniec ponownie natryskiwany jest KÖSTER Polysil TG 500 dla zamknięcia porów i zwiększenia odporności całego systemu na oddziaływania chemiczne. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America