Zabezpieczenie o dużej odporności chemicznej z zaprawy KÖSTER PSM

1 Zaprawa o podwyższonej odporności na chemikalia
KÖSTER Reparaturmörtel NC
2 Powłoka chemoodporna
KÖSTER PSM
3 Pompa
Pompa perystaltyczna KÖSTER

Przykład pokazuje możliwść wykonania ciężkiej ochrony antykorozyjnej przed oparami kwasów i wodzie o odczynie kwaśnym kondensującej się na wewnętrznych powierzchniach kominów przemysłowych (betonowych lub murowanych).

Przy remoncie kominów należy najpierw usunąć zniszczone, osłabione warstwy aż do nośnego podłoża. Następnie  należy wykonać gruntowanie preparatem  KÖSTER Polysil TG 500 dla wzmocnienia podłoża i związania soli występujących w podłożu. Naprawę i reprofilację powierzchni betonowych należy wykonać z użyciem zaprawy naprawczej KÖSTER Reparaturmörtel NC. Powierzchnia zaprawy powinna być zatarta na szorstko, aby uzyskać dobrą przyczepność właściwej warstwy chemoodpornej czyli zaprawy polimerowo-krzemianowej KÖSTER PSM.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America