Hydroizolacja zbiorników wodnych i instalacji kanalizacyjnych

1 Zatrzymanie przecieków
KÖSTER Wasserstop
2 Hydroizolacja kanałów ściekowych
KÖSTER NB 1
3 Hydroizolacja ścian murowanych
KÖSTER NB 1
KÖSTER NB 1 Flex
4 Zabezpieczenie powierzchni rur i kanałów
KÖSTER PSM
5 Hydroizolacja studzienek kanalizacyjnych
KÖSTER Schachtmörtel
6 Uszczelnienie połączeń rur
KÖSTER Injection Gel G4
KÖSTER Injection Gel S4
KÖSTER PUR Gel
KÖSTER Verdammmortel
7 Iniekcja rys i pęknięć
KÖSTER 2 IN 1 Żywica iniekcyjna
KÖSTER IN 1
KÖSTER IN 2
8 Powłoka o dużej odporności chemicznej
KÖSTER Schachtmörtel

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej jak oczyszczalnie ścieków, kanały i studzienki kanalizacyjne z betonu lub murowane narażone są na znaczne i różnorodne obciążenia. Przy remontach oczyszczalni ścieków konieczne jest wykonanie naprawy betonu, uszczelnienie i wykonanie hydroizolacji oraz wykonanie powłoki chemoodpornej chroniącej beton przed szkodliwymi oddziaływaniami chemicznymi.   

Jest wiele systemów chemoodpornych, które możemy zastosować na oczyszczalniach ścieków. 
Mniejsze, punktowe przecieki wody mogą zostać szybko i skutecznie uszczelnione za pomocą zaprawy wodoszczelnej KÖSTER Wasserstop. Szybkowiążąca, wodoszczelna zaprawa natychmiast się utwardza, pęcznieje i zatrzymuje wodę.
W niewentylowanych obszarach np. w kanałach kanalizacyjnych występuje koncentracja dwutlenku siarki co z kolei prowadzi do powstawania kwasu siarkowego na powierzchni betonu. Kwas siarkowy jest bardzo agresywny, działa niszcząco zwłaszcza na beton. Uszczelnienie zbiorników (zarówno od strony napierającej wody jak i przy parciu negatywnym) można wykonać ze szlamu uszczelniającego KÖSTER Sanierschlämme. Jako powłoka chemoodporna gwarantująca ochronę przed kwasami wykonywana jest warstwa zaprawy krzemianowej KÖSTER Silikatmörtel. Inną możliwością wykonania warstwy chemoodpornej jest ułożenie chemoodpornych okładzin ceramicznych, które mogą być klejone do podłoża oraz fugowane tym samym produktem czyli zaprawą krzemianową KÖSTER Silikatmörtel. W ten sposób uzyskujemy powłokę o dużej odporności na ścieranie oraz odporną na działanie kwasów.

Uszczelnienie powierzchni murowanych standardowo wykonywane jest z użyciem szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1. Przy wyciekach wody należy stosować system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht. Jeżeli mamy do czynienia z zasolonym podłożem należy stosować gruntowanie preparatem KÖSTER Polysil TG 500 przed nakładaniem szlamu uszczelniającego NB 1.

Beton lub mur, który jest zniszczony przez kwasy należy usunąć przez skucie, aż do nośnego podłoża. Następnie podłoże należy zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500 i wykonać naprawę podłoża zaprawą reprofilacyjną KÖSTER Reparaturmörtel NC. Po wykonaniu naprawy podłoża nakładamy powłokę chemoodporną z zaprawy krzemianowej KÖSTER Silikatmörtel.

Przy remoncie studzienek kanalizacyjnych z betonu lub murowanych również należy usunąć mechanicznie uszkodzoną warstwę betonu, aż do nośnego, mocnego podłoża. Naprawa i reprofilacja studzienek powinna być wykonana z użyciem zaprawy wodoszczelnej KÖSTER Schachtmörtel, której receptura została specjalnie opracowana z myślą o naprawie takich obiektów. Zaprawa KÖSTER Schachtmörtel ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnych podłoży, jest bardzo łatwa w obróbce i wiąże szybko. 

Przejścia rur są często przyczyną występowania przecieków i nieszczelności systemów kanalizacyjnych. Uszczelnienie przejść rur gdy obiekty są już w eksploatacji jest bardzo trudne, często mamy do czynienia z wodą napierającą od wewnątrz i od zewnątrz. Żel poliuretanowy KÖSTER KB-Pur Gel jest idealnym produktem do tego typu uszczelnień. Wchodzi w reakcję z wodą i w wyniku tej reakcji bardzo szybko tworzy się wodoszczelna, elastyczna warstwa. W ten sposób możliwe jest trwałe i skuteczne uszczelnienie przejść rur przez ściany komór kanalizacyjnych. 

Pęknięcia i rysy w ścianach zbiorników betonowych należy uszczelniać stosując iniekcję ciśnieniową żywicą poliuretanową KÖSTER KB-Pur 2 IN 1. Iniekcja wykonywana jest dwustopniowo. Przy pierwszej iniekcji żywica spienia się przy kontakcie z wodą i zatrzymuje przeciek. Po ok. 15 min. wykonujemy iniekcję wtórną w wyniku czego powstaje elastyczne, stabilne chemicznie wypełnienie rys gwarantujące długotrwałą szczelność. Przy bardzo dużych przeciekach należy stosować szybko spienialną żywicę poliuretanową KÖSTER KB-Pur IN 1, a następnie iniekcję wtórną elastyczną żywicą poliuretanową KÖSTER KB-Pur 2.
Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America