Uszczelnienie dylatacji - masa dwuskładnikowa KOSTER Fugenspachtel

1 Gruntowanie brzegów dylatacji
KÖSTER FS Primer 2K
2 Wypełnienie dylatacji
KÖSTER Fugenspachtel FS-H szary
KÖSTER Fugenspachtel FS-V szary

Dylatacje konstrukcji muszą przenosić przemieszczenia elementów budynku pochodzące np. od zmian temperatury, dlatego muszą być wypełnione masami elastycznymi. KÖSTER Fugenspachtel FS jest wysokiej jakości masą dylatacyjną, która jest elastyczna, odporna na działanie promieniowania UV i bardzo trwała. KÖSTER Fugenspachtel FS wykazuje także odporność chemiczną na działanie wielu substancji chemicznych oraz jest wodoszczelna.

Dla trwałości uszczelnienia dylatacji oprócz właściwości masy uszczelniającej decydujące znaczenie ma przyczepność masy do brzegów dylatacji. Brzegi dylatacji muszą zostać oczyszczone z substancji obniżających przyczepność, podłoże powinno być czyste, suche i nośne. Jako preparat gruntujący należy stosować KÖSTER FS Primer.

Masa dylatacyjna powinna zostać wbudowana w ten sposób, aby siła rozciągająca nie była zbyt duża. Masa dylatacyjna powinna mieć przyczepność tylko do brzegów dylatacji, aby pracowała tylko na rozciąganie i na ściskanie. Żeby to osiągnąć należy najpierw wbudować w dylatację okrągły sznur polietylenowy. Ważne też jest zachowanie proporcji między grubością masy dylatacyjnej a szerokością dylatacji, ten stosunek powinien zawierać się w przedziale 1 : 1 do 1 : 2. 

Film instruktażowy - uszczelnianie dylatacji >>>

 

Przy mocno przeciekających dylatacjach przed powierzchniwym zamknięciem dylatacji masą KOSTER Fugenspachtel konieczne jest zatrzymanie przecieków. Można to wykonać w technice iniekcji ciśnieniowej szybkosprawnym żelem na bazie akrylowej KOSTER S4. 

Jeżeli jest to możliwe szczelinę dylatacyjną należy oczyścić, zablokować wycieki, a następnie wykonać iniekcję uszczelniającą żelem akrylowym KOSTER S4. Iniekcję należy wykonywać przy użyciu stalowych pakerów KOSTER oraz pompy 2-komponentowej do żeli akrylowych.


Więcej informacji: >>>>> 


 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America