Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach metodą iniekcji ciśnieniowej

Skąd pojawia się woda i wilgoć w piwnicy? 

Kapilarne podciąganie wilgoci iniekcja murów

Źródłem zawilgocenia piwnic budynku może być woda gruntowa, woda opdadowa, wilgoć kondensacyjna oraz kapilarne podciąganie wilgoci. Jeśli wilgoć penetrująca w ściany nie zostanie zablokowana jest ona transportowana w wyższe partie ścian (zjawisko podciągania kapilarnego wilgoci). Zjawisko wilgoci podciąganej kapilarnie należy do najczęstszych przyczyn szkód, które występują w murach. Efektem podciągania kapilarnego są odpadające tynki, ubytki w cegle i spoinach, wykwity solne i rozwój mikroorganizmów.


Wilgoć podciągana kapilarnie w połączeniu z solami krystalizującymi w porach tynków oraz ze szkodami mrozowymi  potrafi poważnie uszkodzić strukturę murów.


Iniekcja ciśnieniowa jest szybkim i skutecznym sposobem na odtworzenie przepony poziomej (izolacji poziomej) w ścianach - dla ochrony przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Jeżeli w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie należy je wcześniej wypełnić za pomocą zaprawy iniekcyjnej KÖSTER Injektionsleim. Jeżeli ściana nie ma pęknięć, ani pustych przestrzeni można od razu przystąpić do wykonania przepony poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej.

Do wykonania iniekcji ciśnieniowej ścian najczęściej stosowany jest dwuskładnikowy płyn iniekcyjny na bazie krzemianowo-estrowej KÖSTER Mautrol 2K, ale można wykonywać iniekcję ciśnieniową stosując również krzemianowy płyn iniekcyjny KÖSTER Mautrol 1K, a także dwuskładnikowy preparat iniekcyjny KÖSTER Mautrol 2 K Flex. Dwuskładnikowe materiały do wykonywania iniekcji reagują szybciej od materiałów jednoskładnikowych i bardzo skutecznie zamykają i hydrofobizują kapilary w materiale ściany. Preparat iniekcyjny KOSTER Mautrol 2K wzmacnia strukturę ściany oraz jest skuteczny nawet przy zawilgoceniu ścian do 95% - jego skuteczność została powierdzona badaniami zgodnie z instrukcją WTA 4-4-04/D.

W celu odtworzenia izolacji poziomej w ścianie należy wykonać odwierty w jednym rzędzie (w odstępie 10-12 cm) lub w dwóch rzędach (w odstępie 15-18 cm). Odwierty muszą być krótsze o 5 cm od grubości ściany. Pas iniekcji należy uszczelnić przy użyciu szlamu uszczelniającego KOSTER NB1 - umożliwi nam to zbudowanie ciśnienia w ścianie co jest warunkiem skutecznego wykonania przepony poziomej. Po oczyszczeniu odwiertów z pyłu montujemy pakery wbijane KOSTER i wykonujemy iniekcję ciśnieniową w celu wysycenia ściany i stworzenia skutecznej bariery dla wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał ścienny.

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz, można go pozostawić bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Feinputz.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America