Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach metodą iniekcji grawitacyjnej

Wilgoć podciągana kapilarnie jest przyczyną zawilgocenia ścian, wykwitów soli, złuszczającej się farby, a nawet niszczenia i odpadania tynków. Skuteczna przepona pozioma (izolacja pozioma) odcinająca wnikanie wilgoci w ścianę chroni budynki przed występowaniem takich zjawisk.

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odtworzenia izolacji poziomej jest wykonanie iniekcji preparatem KÖSTER Crisin XP/76 z użyciem opatentowanego systemu wałków kapilarnych oraz uchwytów mocujących KÖSTER Saugwinkel. KÖSTER Crisin 76 jest roztworem żywic o bardzo dużej zdolności penetracji, który wnika w najdobnniejsze pory i kapilary. Działa hydrofobizująco oraz dodatkowo zamyka kapilary.

W ścianie należy wywiercić otwory w rozstawie zależnym od grubości ściany. Następnie montuje się wałki kapilarne, uchwyty i kartusze z płynem iniekcyjnym KÖSTER Crisin 76, który jest samoistnie wciągany w ściany bez użycia ciśnienia. Ten bezciśnieniowy sposób wykonywania iniekcji wykorzystuje zjawisko podciągania kapilarnego (to samo, które jest przyczyną zawilgocenia ścian) do rozprowadzenia płynu iniekcyjnego do najmniejszych kapilarów w ścianie. Ten system iniekcji ma tą wielką zaletę, że nie mamy żadnych strat materiału iniekcyjnego w miejscach gdzie w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie. Dzieje się tak bo przekazywanie płynu iniekcyjnego ścianie następuje na zasadzie kapilarnej, tylko tam gdzie jest kontakt wałeczka kapilarnego ze ścianą. W miejscach pęknięć i pustek nie ma kontaktu wałeczka kapilarnego ze ścianą nie ma nasączania ściany płynem iniekcyjnym.

W wypadku ścian o niewielkim poziomie zawilgocenia i zasolenia można stosować płyn iniekcyjny na bazie krzemianowej KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Flüssig. Należy jednak wcześniej wykonać badanie zawilgocenia i zasolenia ścian.

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Sanierpachtel.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

 

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America