Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz w przypadku wody przeciekającej

W szczególnie trudnych przypadkach, gdy mamy do czynienia z wodą napierającą od zewnątrz pod ciśnieniem skutecznym sposobem uszczelnienia piwnicy jest system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht.

 

Proszek KÖSTER Blitzpulver wcierany jest mocno w miejsce przecieku. Blitzpulver przy kontakcie z wodą reaguje natychmiast, utwardza się do wodoszczelnej zaprawy i zatrzymuje przeciek. Po zatamowaniu przecieku należy wykonać uszczelnienie całej powierzchni ściany stosując kolejno szlam uszczelniający KÖSTER Kellerdicht 1, proszek KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver i płyn utwardzający KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig (zgodnie z instrukcją techniczną produktów).

 

Bardzo ważne jest przygotowanie podłoża, które powinno być nośne, czyste, wolne od wszelkich substancji obniżających przyczepność. Stare tynki należy skuć, usunąć wszystkie słabe odspojone elementy ze ściany, fugi powinny zostać wyskrobane. Podłoże należy obficie zwilżyć. Ubytki w ścianie należy uzupełnić stosując wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawę KÖSTER Sperrmörtel Fix. Na styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel Fix.

 

Hydroizolacja powierzchni ścian wykonywana jest za pomocą szlamu uszczelniającego KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme, który nakładany jest obficie na całą powierzchnię za pomocą twardej szczotki. Natychmiast, w jeszcze mokry szlam wcierany jest proszek uszczelniający KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver. W ten sposób natychmiast powstaje sucha warstwa szczelna na przesiąkanie wody, którą utwardzamy płynem na bazie krzemianowej KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig. Następnie nakładamy kolejne warstwy szlamu KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme. W ten sposób piwnica zostaje trwale uszczelniona.

 

Przejścia rur przez ścianę należy uszczelnić za pomocą plastycznej masy KÖSTER KB-Flex 200 i zaszpachlować zaprawą szybkowiążącą KÖSTER KB-Fix 5.

 

Na ściany piwnic, które są zawilgocone i zasolone powinny zostać nałożone tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są odporne na wilgoć występującą w ścianach (w odróżnieniu od tynków gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiają klimat pomieszczeń i zmniejszają ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach piwnic.

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutkę należy wykonać na jeszcze wilgotny szlam uszczelniający dla poprawy przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Po 24 godzinach nakładany jest tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz na grubość min. 2 cm.

 

 

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania.

 

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

 

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America